Цэвэр өрөөний дэвтэр

  • Цэвэр өрөөний дэвтэр

    Цэвэр өрөөний дэвтэр

    Cleanroom дэвтэр Тусгай тоосгүй цаасаар хийгдсэн, бага ионы бохирдолтой, бага тоосонцор, эслэг үүсгэдэг. Энэ нь дахин боловсруулах боломжтой, байгаль орчинд ээлтэй дэвтэр юм. Зөөврийн дэвтрийн шугам нь тусгай бэхээр хэвлэгддэг. Мөн бичгийн ихэнх бэхээр зохицож болно. түрхэхгүйгээр. Нарийн тоосжилтыг мэдэгдэхүйц бууруулж, бэх шингээх чадварыг сайжруулна.Энэ нь цэвэршүүлэх дэвтрийн бэхэлгээний нүхнээс үүсэх тоосжилтыг хамгийн бага хэмжээнд хүртэл бууруулж чадна.