Цэвэр өрөөний цаас

  • Цэвэр өрөөний цаас

    Цэвэр өрөөний цаас

    Цэвэр өрөөний цаас нь цаасан доторх тоосонцор, ионы нэгдлүүд болон статик цахилгаан үүсэхийг багасгах зорилготой тусгайлан боловсруулсан цаас юм.

    Энэ нь хагас дамжуулагч, өндөр технологийн электрон тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг цэвэр өрөөнд ашиглагддаг.