зэвэнд тэсвэртэй цаас

  • Зэврэлтээс хамгаалах VCI цаас

    Зэврэлтээс хамгаалах VCI цаас

    VCIзэвний эсрэг цаасыг тусгай процессоор цэвэршүүлдэг.Хязгаарлагдмал орон зайд цаасанд агуулагдах VCI нь ердийн температур, даралтын үед зэвний эсрэг хийн хүчин зүйлийг сублимацияж, ууршуулж эхэлдэг бөгөөд энэ нь зэв эсэргүүцэх объектын гадаргуу дээр тархаж, нэвчдэг бөгөөд нэг молекулын зузаантай нягт хамгаалалтын хальс үүсгэдэг. , ингэснээр зэвний эсрэг зорилгод хүрэх.