• Хүхэргүй цаас

    Хүхэргүй цаас

    Хүхэргүй цаас нь агаарт мөнгө, хүхрийн хоорондох химийн урвалаас зайлсхийхийн тулд хэлхээний самбар үйлдвэрлэгчдэд ПХБ-ыг мөнгөжүүлэх процесст ашигладаг тусгай дэвсгэр цаас юм.Үүний үүрэг нь цахилгаанаар бүрсэн бүтээгдэхүүн дэх мөнгө, агаар дахь хүхрийн хоорондох химийн урвалаас зайлсхийх, ингэснээр бүтээгдэхүүн шар өнгөтэй болж, сөрөг урвал үүсгэдэг.Бүтээгдэхүүн дууссаны дараа бүтээгдэхүүнийг аль болох хурдан савлахын тулд хүхэргүй цаас хэрэглэж, бүтээгдэхүүнд хүрэхдээ хүхэргүй бээлий өмсөж, цахилгаанаар бүрсэн гадаргуу дээр хүрч болохгүй.